Hog4 poziom podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pracą operatora konsolet HOG4, ale nie mających z nimi dotychczas do czynienia. Podczas szkolenia dowiesz się, jak rozpocząć pracę, przygotować konsoletę i stworzyć własny spektakl. Nauczysz się tworzyć grupy i palety, a następnie użyć ich do programowania pamięci, pamięci zaś z kolei organizować w listy. Każdemu omawianemu zagadnieniu towarzyszą ćwiczenia praktyczne z użyciem wizualizatora.

Szczegóły szkolenia

Czas trwania: 6h

Godzina rozpoczęcia: 10:00

Godzina zakończenia: 16:00

Posiłek: lunch i napoje

Certyfikat ukończenia: tak

Miejsce: Prolight, ul. 3 Maja 183, 05-800 Pruszków

Możliwość transportu: Transport ze stacji PKP Pruszków po wcześniejszym min. 3 dniowym uprzedzeniu

Minimalna ilość uczestników: 4

Cena: 400 zł brutto

Harmonogram? 

Rozpoczęcie szkolenia: zapoznanie z programem i planem dnia 10.00 – 10.15
Ekran startowy systemu Hog 4. Tworzenie nowego spektaklu. Okno Show Manager. Biblioteka urządzeń. Kompatybilność z systemem Hog 3 i pomiędzy wersjami systemu Hog 4. 10.15 – 10.30
Patchowanie spektaklu. Okno Fixture Window. Okno Fixture Schedule. Numery urządzeń. Urządzenia o numerach ułamkowych. Przypisywanie urządzeń do DP, linii i adresu DMX. Pasek narzędzi okna Fixture Window. Widok View by DP. Okno Edit Fixtures.  10.30 – 10.45
Wartości ze świata rzeczywistego. Parametry złożone. Tracking. HTP i LTP. Wiersz poleceń i jego składnia. Programmer. Okno Output Window. Okno DMX Output. Okno Launched Processes. Okno Event Monitor. Rozwiązywanie problemów. 10.45 – 11.30
Przerwa kawowa 11.30 – 11.45
Wybór urządzeń. Funkcje klawiatury numerycznej. Regulacja intensywności. Regulacja pozycji. Trackball. Parametry 16-bitowe. Kolor. Systemy syntezy kolorów. Okna Colour Picker i Gel Picker. Parametry kształtu wiązki. Okno Media Picker. 11.45 – 12.15
Katalogi grup i palet. Tworzenie grup i palet. Opcje zapisu palety. Maska zapisu. Podgląd odwołań do palet. Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie obiektów w katalogach. Edycja palet. Highlight i Lowlight. Palety Time Only.  12.15 – 12.40
Hierarchia spektaklu. Zapis pamięci. Użycie palet w pamięci. Edycja pamięci. Okno Cue Editor. Modyfikacja pamięci w edytorze. Automatyczna modyfikacja pamięci. Kopiowanie pamięci do Programmera. Usuwanie pamięci 12.40 – 13.00
Przerwa na lunch 13.00 – 13.30
Okno Cuelist Directory. Wywoływanie list pamięci. Opcje listy pamięci. Zakładki Cuelist, Master i Main okna Cuelist Options. Comment Macro. Link. Skrót do najczęściej używanych opcji. Pasek narzędzi Cuelist Toolbar. Przejście do edycji pamięci.  13.30 – 14.30
Przerwa kawowa 14.30 – 14.45
Playbacki. Odtwarzanie listy pamięci. Główne klawisze odtwarzania. Uwalnianie mastera. Goto. Skip Forward/Backward. Funkcje koła prędkości. Wybrane mastery. Submastery. Grand Master. Raporty. 14.45 – 15.15
Ustawienia użytkownika. Rozwiązywanie problemów. 15.15 – 15.45
Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi. Porady końcowe 15.45 – 15.55
Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów 15.55 – 16.00