Hog4 poziom podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających konsolety HOG4 na poziomie podstawowym, które chcą poszerzyć wiedzę i nabyć nowych umiejętności. Podczas szkolenia poznasz bardziej zaawansowane opcje już znanych funkcji. nauczysz się programować na podstawie już widocznego stanu sceny, tworzyć raporty, korzystać z okna Media Picker i łączyć konsolety w sieci z innymi urządzeniami. Każdemu omawianemu zagadnieniu towarzyszą ćwiczenia praktyczne z użyciem wizualizatora.

Szczegóły szkolenia

Czas trwania: 6h

Godzina rozpoczęcia: 10:00

Godzina zakończenia: 16:00

Posiłek: lunch i napoje

Certyfikat ukończenia: tak

Miejsce: Prolight, ul. 3 Maja 183, 05-800 Pruszków

Możliwość transportu: Transport ze stacji PKP Pruszków po wcześniejszym min. 3 dniowym uprzedzeniu

Minimalna ilość uczestników: 4

Cena: 500 zł brutto

Harmonogram? 

Rozpoczęcie szkolenia: zapoznanie z programem i planem dnia 10.00 – 10.15
Patchowanie zaawansowane. Ułamkowe numery urządzeń. Okno DMX Output. 10.15 – 10.30
Zadawanie wartości parametrów z klawiatury. Skróty pokręteł enkodera. Okno Media Picker. Konfiguracja CITP i Catalysta 10.30 – 10.45
Zadawanie wartości parametrów z klawiatury. Skróty pokręteł enkodera. Okno Media Picker. Konfiguracja CITP i Catalysta. Opcje zapisu palet. Domyślna maska zapisu palety. Maskowanie addytywne i subtraktywne. Tworzenie własnych rodzajów atrybutów i zestawów pokręteł.  10.45 – 11.30
Przerwa kawowa 11.30 – 11.45
Edycja zapisanej pamięci w edytorze i palecie. 11.45 – 12.00
Touch i Suck. Funkcje klawisza Live. 12.00 – 12.30
Parametry czasowe pamięci. Opcje listy pamięci. Maskowanie odtwarzania. 12.30 – 13.00
Przerwa na lunch 13.00 – 13.30
Mastery skali i prędkości. Raporty. Klawisze Command. 13.30 – 14.30
Przerwa kawowa 14.30 – 14.45
Generator efektów dla zaawansowanych. 14.45 – 15.15
Podstawy architektury sieci Wholehog 4. 15.15 – 15.45
Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi. Porady końcowe 15.45 – 15.55
Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów 15.55 – 16.00