Avolites poziom rozszerzony

Avolites poziom rozszerzony to szkolenie przeznaczone dla tych, którzy albo ukończyli poziom podstawowy, albo mieli już kontakt z konsoletami Avolites. Może być użyteczne także dla pragnących uporządkować i poszerzyć wiedzę już posiadaną. Skupimy się najpierw na bardziej zaawansowanych funkcjach patchu, grup, palet, pamięci i efektów, by następnie zająć się listami pamięci. Każdy element szkolenia zostanie przećwiczony w praktyce.

Szczegóły szkolenia

Czas trwania: 6h

Godzina rozpoczęcia: 10:00

Godzina zakończenia: 16:00

Posiłek: lunch i napoje

Certyfikat ukończenia: tak

Miejsce: Prolight, ul. 3 Maja 183, 05-800 Pruszków

Minimalna ilość uczestników: 4

Cena: 450 zł brutto

Harmonogram? 

Rozpoczęcie szkolenia: zapoznanie z programem i planem dnia 10.00 – 10.15
Znajdowanie urządzeń. Zmiany w patchu. Parkowanie. Zamiana urządzeń. 10.15 – 10.30
Dodawanie/usuwanie urządzeń w grupie. Edycja kolejności w grupie. 10.30 – 10.45
Klawisze @. Fan i Align. Opcje funkcji Clear.  10.45 – 11.30
Przerwa kawowa 11.30 – 11.45
Własne rodzaje palet. Filtr zapisu palety. 11.45 – 12.00
Blokowanie form. Edycja form. Formy w pamięciach i paletach. Edytor efektów Pixelmappera. 12.00 – 12.30
Zapis i aktualizacja list pamięci.  12.30 – 13.00
Przerwa na lunch 13.00 – 13.30
Ćwiczenie: programowanie listy pamięci wg scenariusza i do muzyki. 13.30 – 14.30
Przerwa kawowa 14.30 – 14.45
Prezentacja list pamięci zaprogramowanych przez uczestników. 14.45 – 15.00
Edycja list pamięci. 15.00 – 15.45
Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi. Porady końcowe 15.45 – 15.55
Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów 15.55 – 16.00