disguise (d3) poziom rozszerzony

Szkolenie z rozszerzonych podstaw pracy z disguise (d3). Naucz się, jak można pracować, wykorzystując możliwości tego nowoczesnego narzędzia do projektowania. Szkolenie obejmuje m.in. podstawy pracy z projekcją w mediaserwerze disguise (d3) i modelami 3D, symulację projekcji, animację ruchu kamer oraz zaawansowane tryby mapowania obrazu. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy odbyć szkolenie podstawowe – wprowadzające z mediaserwera disguise (d3).

Jarosław Pacewicz

Szczegóły szkolenia

Czas trwania: 6h

Godzina rozpoczęcia: 10:00

Godzina zakończenia: 16:00

Posiłek: lunch i napoje

Certyfikat ukończenia: tak

Miejsce: Prolight, ul. 3 Maja 183, 05-800 Pruszków

Minimalna ilość uczestników: 4

Cena: 500 zł brutto

Harmonogram? 

Rozpoczęcie szkolenia: zapoznanie z programem i planem dnia 10.00 – 10.15
Jak wykorzystać w pełni możliwości disguise (d3)? – prezentacja wprowadzająca, przykłady 10.15 – 10.45
Przerwa kawowa 10.45 – 10.55
Wprowadzenie do pracy z projekcją, czym jest UVMapa? 10.55 – 11.35
Import modeli / objektów 11.35 – 12.00
Widok sceny – zaawansowane opcje wizualizacji i symulacji 12.00 – 12.30
Zaawansowane tryby mapowania obrazu 12.30 – 13.00
Symulacja ruchu kamery 13.00 – 13.15
Przerwa lunchowa 13.15 – 14.00
Wprowadzenie do pracy w sieci d3Net 14.00 – 14.30
Konfiguracja i kalibracja projektorów (ręczna i z użyciem narzędzie QuickCal) 14.30 – 15.00
Przerwa kawowa 15.00 – 15.15
Konfiguracja i kalibracja projektorów (ręczna i z użyciem narzędzie QuickCal) – ciąg dalszy 15.15 – 15.55
Zakończenie i wręczenie certyfikatów 15.55 – 16.00