Oświetlenie sceniczne

Oświetlenie sceniczne to drugi etap kształcenia technika oświetlenia scenicznego. Tym razem przychodzi kolej na zapoznanie się z używanym na scenie sprzętem oświetleniowym, infrastrukturą i bezpieczeństwem, teoria zaczyna stopniowo przekładać się na praktykę, uczestnicy mają okazję poznać wszystkie podstawowe urządzenia scenicznej techniki oświetleniowej.

Na szkoleniu poznasz podstawowe sceniczne źródła światła i oprawy oświetleniowe oraz będziesz potrafił je wykorzystać w praktyce. Zrozumiesz rolę poszczególnych osób wchodzących w skład zespołu technicznego pracującego z oświetleniem scenicznym, a kolejnym krokiem będzie umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną spektaklu, koncertu czy innego wydarzenia scenicznego.

Szczegóły szkolenia

Czas trwania: 6h

Godzina rozpoczęcia: 10:00

Godzina zakończenia: 16:00

Posiłek: lunch i napoje

Certyfikat ukończenia: tak

Miejsce: Prolight, ul. 3 Maja 183, 05-800 Pruszków

Możliwość transportu: Transport ze stacji PKP Pruszków po wcześniejszym min. 3 dniowym uprzedzeniu

Minimalna ilość uczestników: 2

Cena: 250 zł brutto

Harmonogram? 

Rozpoczęcie szkolenia: zapoznanie z programem i planem dnia 10.00 – 10.15
Geneza oświetlenia scenicznego, rys historyczny i konsekwencje w świecie współczesnym. 10.15 – 11.00
Źródła światła używane na scenie. 11.00 – 11.30
Przerwa kawowa 11.30 – 11.45
Oprawy oświetleniowe używane na scenie. 11.45 – 12.30
Infrastruktura sceny, bezpieczny montaż urządzeń. 12.30 – 13.00
Przerwa lunchowa 13.00 – 13.45
Kierunki oświetlenia, miejsca montażu opraw. 13.45 – 14.15
Praca z różnymi urządzeniami, praktyczne zestawianie i programowanie urządzeń z różnymi źródłami światła 14.15 – 14.45
Przerwa kawowa 14.45 – 15.00
Praca z różnymi urządzeniami, praktyczne zestawianie i programowanie urządzeń z różnymi źródłami światła 15.00 – 15.25
Ekipa techniczna na scenie – jej skład, praca i obowiązki. 15.25 – 15.40
Dokumentacja , dokumentacja uzgodnień artystycznych i technicznych. 15.40 – 15.55
Zakończenie i wręczenie certyfikatów 15.55 – 16.00